📎 Have We Reached the Limit of Human Longevity? New Study Says No

“Si viviu fins als cent-cinc anys, les probabilitats de morir en un any són aproximadament de 50/50, i sembla que continua així en endavant [...] Si hi ha un altiplà de la mortalitat, no hi ha cap límit a la longevitat humana”.
Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver