đź“Ž How many words do you need to speak a language?

Només necessiteu aprendre cinquanta paraules en un altre idioma perquè us entenguin. Augmenteu a vuit-centes i entendreu el 75 % de les converses diàries.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver