đź“Ž Build a Better Monster: Morality, Machine Learning, and Mass Surveillance

Maciej Cegłowski: la base econòmica de la Internet és la vigilància. Les solucions a curt termini (seguretat, fugacitat i retirada de fons) són factibles, però necessitem canvis estructurals.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver