📎 A debate over plant consciousness is forcing us to confront the limitations of the human mind

I si tot el que ens envolta és intel·ligent a la seva manera i nosaltres no som prou intel·ligents per a veure-ho?

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver