đź“Ž Alberto Manguel: Stevenson sota les palmeres

…que «el nostre destí és el fracàs» i que, per tant, l’èxit vertader resideix en l’esforç i en el camí triat.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver