📎 Every story in the world has one of these six basic plots

Mitjançant l’anĂ lisi de sentiment —una tècnica estadĂ­stica aplicada sovint a missatges de xarxes socials— el Computational Story Lab de la Universitat de Vermont ha minat mĂŠs de mil set-centes novel¡les en anglès per revelar sis tipus bĂ sics de trames:

  1. De pobre a ric: ascens.
  2. De ric a pobre: caiguda.
  3. Ícar: ascens i caiguda.
  4. Èdip: caiguda, ascens i caiguda.
  5. Ventafocs: ascens, caiguda i ascens.
  6. Atrapat en un forat: caiguda i ascens.
Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver