📎 Why blockchain isn’t magic and it won’t fix every problem you have

“Has de passar per un exercici de racionalització de casos d’ús per veure si la cadena de blocs té sentit per a un negoci.”

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver