📎 Draft act promoting Taiwan’s national languages likely to pass soon

Segons el projecte de llei, una llengua nacional significa una llengua parlada o de signes practicada per qualsevol grup ètnic que ja existeix a Taiwan.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver