đź“Ž Choosing a Responsive Email Framework: MJML vs. Foundation for Emails

Maquetar els correus electrònics de manera que s'adapten automàticament a la mida de pantalla (disseny adaptatiu) no és pas senzill. S'assembla a agafar una màquina del temps i viatjar a 2001.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver