📎 Why Zuckerberg’s 14-Year Apology Tour Hasn’t Fixed Facebook

Facebook no és una comunitat; és un règim de vigilància unilateral i altament rendible.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver