đź“Ž Mastermind behind EUR 1 billion cyber bank robbery arrested in Spain

Modus operandi: pesca de credencials d'empleats per correu electrònic (phishing) → control remot dels seus ordinadors → accés a la xarxa bancària interna i a servidors de caixers.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver