📎 La no-llegenda de l’Espanya Negra

La paradoxa, és que contràriament al relat que s’intenta imposar a l’opinió pública espanyola, hi ha escassos nacionalistes entre els catalans.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver