Peanuts Every Sunday. Tires dominicals 1958-1961. Comprat a l'aeroport de Viena el 28 d'octubre de 2001: viatge de noces. Quan era menut tenia uns llençols, cosits per l'àvia Maria Antònia, estampats amb aquests personatges. Humor naïf existencialista que m'acompanya sempre.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver