📎 China’s New Frontiers in Dystopian Tech

Proliferen les tecnologies de reconeixement facial, des dels aeroports fins als lavabos.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver