đź“Ž El Paquete

El Paquete Semanal (“The Weekly Packet”): una xarxa clandestina d'intercanvi de fitxers en persona, que distribueix arreu de Cuba discos durs i memòries flaix plens de materials. Ningú sap ben bé d'on i com surt.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver