📎 La sembra sagnant de l’aviació feixista

Allò que s’accentuarà i “perfeccionarà” en la Segona Guerra Mundial, va començar a provar-se, i a practicar-se amb assiduïtat, a la Península. I, molt especialment, a l’arc mediterrani.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver