đź“Ž Building a Blockchain

Persones que aprenen sobre cadenes de blocs muntant-ne una. Però: "Això només és la punta de l'iceberg".

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver