đź“Ž The web is dying, but mesh networks could save it

Els ciberespais tancats gegants com Facebook es disfressen d’espais públics. Però totes les eines i oportunitats que necessitem per a reemplaçar-los ja són a les nostres mans: telèfons intel·ligents, protocols d'igual a igual i xarxes en malla.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver