đź“Ž Computer latency: 1977-2017

GairebĂ© tots els ordinadors i dispositius mòbils que la gent compra avui dia sĂłn mĂ©s lents que els models habituals d’ordinadors dels anys 70 i 80. Els ordinadors de taula per a jocs amb baixa latència i l’iPad Pro poden entrar en la mateixa gamma que les mĂ quines rĂ pides de fa trenta a quaranta anys, però la majoria de dispositius disponibles per a la venda ni tan sols s’hi aproximen.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver