📎 La Red no es neutral y nunca lo ha sido (pero hoy podría empeorar mucho)

Massa important per a quedar en mans privades. La neutralitat de la Xarxa es l'Ășnica manera de protegir-la dels amos de les infraestructures, que es moren per decidir quin trĂ fic necessiten els seus usuaris.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver