đź“Ž The Dark Legacy of Gruinard Island

Operació Vegetariana. Un equip de científics militars va demostrar a Winston Churchill la letalitat de l’àntrax i la viabilitat d’utilitzar-lo en pastissos de lli infectats.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver