đź“Ž No hay mal que por bien no venga: lecciones de la crisis catalana

L'enquesta de Sigma Dos i l'assumpció —involuntària?— d'un marc democràtic.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver