đź“Ž Mobile ad technique allows stalkers to follow you around a city for less than $1000

Situant anuncis que nomĂ©s es mostren si l’objectiu es troba en un bloc determinat, l’atacant pot rastrejar els moviments de l’objectiu en l’espai i el temps. Les xarxes d’anuncis tambĂ© permeten als atacants enumerar les aplicacions instal·lades en el dispositiu de l’objectiu i recuperar dades demogrĂ fiques sensibles.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver