đź“Ž William Blake: The Ghost of a Flea

John Varley —artista, astròleg i amic íntim de Blake— explicava en el seu Tractat sobre fisiognomonia zodiacal (1828) que Blake va tenir una vegada una visió espiritual del fantasma d’una puça i que “aquest esperit va visitar la seva imaginació sota una aparença que ell mai havia anticipat en un insecte”. Mentre el dibuixava, l’esperit va dir a l’artista que totes les puces estaven habitades per les ànimes dels homes que són “per naturalesa sanguinaris en excés”. En la pintura, sosté una tassa per beure sang i la mira ansiosament. La fusió d’home i animal que Blake va dur a terme suggereix un personatge humà arruïnat per trets bestials.

William Blake: The Ghost of a Flea (c. 1819–20)

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver