Resum ràpid del llibre blanc de la CEOE sobre l'educació

  1. Les universitats públiques no haurien de promoure estudis en àrees de coneixement que el president de la patronal ignora i se sent molt a gust ignorant. Tant s’hi val filologia etrusca com metafísica xinesa o modelització matemàtica.
  2. Les universitats públiques s’han de limitar a formar els professionals que els empresaris realment existents creuen necessitar a hores d’ara. Així podran tornar a escandalitzar-se d’ací a uns anys, i criticar una altra vegada les universitats públiques, quan necessitin altres tipus de professionals que no havien sabut preveure i no en trobin.
  3. Que altres països formin experts en qüestions especialitzades o abstractes i que en treguin profit si volen. Que innovin ells!
  4. Els pares (o les mares?) de famílies riques tenen dret a creure que decideixen sobre el tipus d’educació que empreses privades proporcionaran als seus fills. I sobre la destinació dels imposts que paguen les famílies assalariades, que han de servir per a finançar negocis en el sector educatiu, entre d’altres negocis privats. Els poders públics no són ningú per a decidir sobre l’educació que hauria de tenir tothom.

Fonts:

Carles Bellver Torlà @carlesbellver