Escriure —breument— en temps d’Internet. Conferència ahir en el Taller d’escriptura creativa de l'UJI.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver