Ciència i tècnica com a religió

Tota la visió moderna del món es basa en la il·lusió que les lleis anomenades de la naturalesa són les explicacions dels fenòmens de la naturalesa. Així s’aturen en les lleis de la naturalesa com si fossin quelcom intocable, com els antics s’aturaven en Déu i en el destí.

I tots dos, certament, tenen raó, i no en tenen. Els antics són, tanmateix, més clars per tal com reconeixen un final clar, mentre que en el sistema nou sembla com si tot quedés explicat.

—Ludwig Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus 6.371-6.372 (traducció de Josep Maria Terricabras)

Fa cent anys i escaig eren les lleis de la naturalesa. De seguida l’electricitat, les màquines. Ara la catedral són els algoritmes i els ordinadors.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver