El valor –comparat– de la merda

Una revisió de la bibliografia sobre el tema confirma les sospites. Fins i tot les cagades dels rics són de més bona qualitat i més altament preades que les nostres.

Aquest fet es torna a mostrar en les anàlisis següents, la primera de les quals, del senyor Corenwinder, es refereix a les dejeccions d’obrers, que reben una alimentació principalment vegetal, i la segona del senyor Girardin, sobre les dejeccions de burgesos, que tenen una alimentació més especialment animal:

Dejeccions d’obrers i burgesos

  Obrer Burgès
Aigua  93,190 95,100
Nitrogen 0,549  0,869
Àcid fosfòric  0,167 0,323
Potassa 0,161 0,207

Si calculem el valor comparat d’aquests fems, amb els preus que hem assignat a les matèries fertilitzants, trobem que una tona de fem d’obrer val 9 fr. 74 c., i una tona de fem de burgès 15 fr. 47 c.

Achille Müntz, Adam Charles Girard: Les engrais (1891). T. 1, pàg. 388-389.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver