đź“Ž The Internet With A Human Face

Transcripció d’una conferència de Maciej Cegłowski. Crítica de la cultura del món en línia. La Internet recorda massa coses. Bug or feature?

La resposta de Google és, despertea, avi, això és la nova normalitat. Però tot el que estan fent és intentar traslladar un error d'Internet al món real i dir que és un avenç.

Pots disfressar un error i dir que és una funció. També pots posar una merda de gos al congelador i dir que és un gelat. Però la gent pot tastar la diferència.

Carles Bellver TorlĂ  @carlesbellver