Much ado about Nothing

Si ben mirat ja és estrany que existeixin coses, en lloc de no haver-hi res (de Leibniz ençà la qüestió filosòfica fonamental), aquesta cèlebre hipòtesi del multivers o universos paral·lels podem admetre que explicaria com és que hi som, nosaltres, ací. Però, alhora, sens dubte, no apaga sinó que atia el thaumatzein aristotèlic, el sentiment d’estranyesa i l’afany d’esbrinar. I engresca molt més encara la mà que brandeix la navalla d’Occam.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver