La inversemblança de la vida

La inversemblança de la vida irromp en l’art en forma de fantasia —i així s’hi legitima.

— Josep J. Conill, Submarins de butxaca.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver