M'hauran de perdonar. Massa vegades m’oblido que parlem de coses diferents. Jo parlava de literatura i vostès parlaven de llibres. La literatura, evidentment, és cosa d’amateurs.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver