Una altra guerra secreta -contra la triada Tian Di Hui- va ocasionar la migració de Tristero a les xarxes digitals encriptades, cap a 1999.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver