HPL no mor 15 març 1937, se salva miraculosament i viu una segona vida secreta, en parella amb infermera. Escriu almanacs científics.

Carles Bellver Torlà @carlesbellver