Faune descobrint una dona; estampeta de Sant Josep Mengele. Perversió de l'Església: dinàmica interna o obra d'ateus infiltrats?

Carles Bellver Torlà @carlesbellver